Tallkrogen

Allt om Tallkrogen

Hota stadsbyggnadskontoret med JO anmälan och få igenom bygglov?

Posted on | april 14, 2016 | No Comments

mast_1089471531115854_4297672681334565218_o

-Är det normalt att hota stadsbyggnadskontoret med JO anmälan och få igenom bygglov? Ja tydligen fungerar det för vissa.
Insändarbrevet:
Rädda Majroskogen! Överklaga mobilmasten senast 19 april!

 

Nu har stadsbyggnadsnämnden efter hot om JO anmälan från Tele 2:s representant klubbat igenom bygglovet för masten i vår fina Majroskog!

Du kan göra en stor insats för att rädda skogen genom att senast 15 april 2016 överklaga till Länsstyrelsen.

Nedan finns ett antal skäl du kan använda samt adress dit du mailar din överklagan, Sprid gärna denna info till boende inom området!

Mailadressen för överklagan är:
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Överklagan Ärende 2013-08839, Överklagan, Bygglov för 30 meter högt ostagat torn med tillhörande teknikbodar i Tallkrogen.

Masten med teknikbodar kommer att uppta 150 m2 i skogen! Erfarenheten säger att anläggningen inom kort kommer att vara full av förfulande klotter.

Skogsstyrelsen har i maj 2015 klassat Majroskogen som Nyckelbiotopsområde. Inom bygglovsområdet återfinns rödlistade fågelarter som Spillkråka, Kungsfågel, Mindre hackspett, Gröngöling. På de grovstammiga gamla tallarna växer även den rödistade Talltickan.

Masten kommer att med sin höjd och montage av stora sändare från flertalet mobilföretag fullständigt att dominera synfältet för de som färdas Tallkrogsvägen söderut.

Det finns inget behov av någon ytterligare mobilmast i Tallkrogen. Alla i området har redan i dagsläget tillgång till väl fungerande mobiltelefoni. Koppar eller fiberkabel är ett överlägset sätt att överföra data såväl avseende hastighet, volym, säkerhet och kostnad. För den som önskar använda mobil/padda i hemmet använder man den trådlösa router med Wifi som medföljer alla abonnemang och surfar utan rörlig kostnad. Alla i området har tillgång till koppar eller fiberkabel. Den enda part som har nytta av masten är bolaget eftersom den möjliggör att sälja mobildata till ett högre pris än om kunden använder befintlig koppar eller fiberkabel.

Bygglovet har kommit till stånd efter att bolaget 2015-11-11 skriftligen hotat att JO anmäla stadsbyggnadsnämnden om inte tillstånd ges.

Ange namn samt antal boende och adress
Läs dokumentet med hot om JO anmälan
https://drive.google.com/folderview…

Comments

Leave a Reply

 • stockholm2_positiv
  Tallkrogen är Stockholms hetaste bostadsområde, främst beroende på närheten till city med bra kommunikationer, barnvänligt med grönområden mm. FamiljeBostäder är den största hyresvärden med omkring 800 lägenheter som byggdes i början av 50-talet. Tallkrogens hyresbestånd är främst trevåningshus som är omgivna mycket grönska och ligger nära en mängd strövområden.

  En stor del av bebyggelsen består av småhus, här finns ungefär 1000 st. Det finns ca 10 olika hustyper, alla är ritade av arkitekten Edvin Engström. 2014 påbörjades även bygget av studentbostäder i Tallk
  Stadsdelens centrum ligger kring Tallkrogsplan. Här finns bl a en ICA-affär, katt och hundbutik , pizzeria, kiosk vid tunnelbanan samt en italiensk restaurang.

 • Studentbostäder i Tallkrogen

  Byggen i Tallkrogen
 • Tallkrogen förr i tiden

  Gamla bilder
 • Nyheter