Tallkrogen

Allt om Tallkrogen

Är barnen lurade på sin utlovade pulkabacke?

Pulkabacken vid Tallkrogsvägen som skulle flyttas i samband med bygget av studentbostäderna, glömdes den bort? Kommer Tallkrogsbarnen att bli utan backe nu?

Grattis, en större Ica butik i Tallkrogen!

En tillbyggnad innebär större butiksyta i gatuplanet samt ytterligare en lägenhet en trappa upp i byggnaden. Tillkommande butiksyta blir cirka 185 kvm i gatuplan. Rymligare butik, fler kunder, vågar vi hoppas på bättre priser? Huromhelst blir det en förbättring för Tallkrogens centrum

Nybygget på Kaggeholmsvägen, inga parkeringsproblem..

Parkeringen och trafiken kommer inte att vara ett problem enl Stadsbyggnadskontoret. Tvärtom det är redan svårt parkera, hur blir det inte då med ytterligare 70 lägenheter?

Tallkrogens nya studentbostäder

I Tallkrogen kommer nya studentbostäder bidra till en större variation av boendeformer, där få nya bostäder har byggts under de senaste åren. Tallkrogen har ett stort kulturhistoriskt värde. De nybyggda husen ska komplettera den mindre centrumbildning som bebyggelsen vid Tallkrogsplan och tunnelbanestationen utgör, samt bidra till ett bättre underlag för service och handel i området. […]

Familjebostäder vill bygga 70 lägenheter på Kaggeholmsvägen

Familjebostäder har inkommit med en ansökan till stadsbyggnadskontoret om att få exploatera fastigheten Giggen 25 (gamla panncentralen) på Kaggeholmsvägen, till bostadshus med cirka 70 lägenheter. Läs mer>>

Tallkrogen blir Hammarby Sjöstad light

  Som det skrivits tidigare så blir det stora förändringar med nybyggen av bla studentbostäder i Tallkrogen, så här är det tänkt att Tallkrogsvägen och Tallkrogsplan kommer att se ut. Några större protester mot projektet verkar det ännu inte varit från Villaägarna i Tallkrogen. Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Tallkrogsvägen vid Tallkrogsplan […]

Ny plan- och bygglag

Boverket Från den 2 maj gäller en ny plan- och bygglag i Sverige – Bygglov inom högst tio veckor – Klimat och miljöhänsyn ska tas – Bättre kontroll av byggandet Det centrala i förslaget till ny plan- och bygglag är att lagstiftningen säkerställer att den som ansöker om bygglov ska få svar senast inom tio […]

Ny förskola byggs på Torögatan i Tallkrogen

Ny förskola byggs på Torögatan mittemot Tallkrogens skola. Platsen för det planerade bygget är idag parkområde. Mer information finns här>>

Studentbostäder istället för radhus i Tallkrogen

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att börja arbetet för 125 nya studentlägenheter vid Tallkrogens tunnelbanestation. De nya studentlägenheterna planeras att bli hyresrätter och dessutom ska det bli nya butikslokaler.  Det blir alltså 125 studentbostäder istället för radhus vid längs Tallkrogsvägen. Området är för litet för radhus och markanvisningen har ändrats. Byggherre blir fortfarande Byggnads AB ABACUS

Radhusbygge på Tallkrogsvägen i Tallkrogen

Abacus Byggnads AB kommer att uppföra radhus  vid pulkabacken på Tallkrogsvägen mittemot ICA Tallkrogen. Beräknad inflyttning år 2013. Pulkabacken kommer att flyttas till skogen bakom villorna en bit bort vid skogskanten. Mer information finns här>> och här>> (pdf)

keep looking »
 • stockholm2_positiv
  Tallkrogen är Stockholms hetaste bostadsområde, främst beroende på närheten till city med bra kommunikationer, barnvänligt med grönområden mm. FamiljeBostäder är den största hyresvärden med omkring 800 lägenheter som byggdes i början av 50-talet. Tallkrogens hyresbestånd är främst trevåningshus som är omgivna mycket grönska och ligger nära en mängd strövområden.

  En stor del av bebyggelsen består av småhus, här finns ungefär 1000 st. Det finns ca 10 olika hustyper, alla är ritade av arkitekten Edvin Engström. 2014 påbörjades även bygget av studentbostäder i Tallk
  Stadsdelens centrum ligger kring Tallkrogsplan. Här finns bl a en ICA-affär, katt och hundbutik , pizzeria, kiosk vid tunnelbanan samt en italiensk restaurang.

 • Studentbostäder i Tallkrogen

  Byggen i Tallkrogen
 • Tallkrogen förr i tiden

  Gamla bilder
 • Nyheter